DCS do PS

  • Krok 1: Wybierz obraz DCS, który chcesz przekonwertować. Możesz przekonwertować dowolny DCS na PS, przesyłając obrazy po prawej stronie.
  • Krok 2: Konwersja rozpoczyna się automatycznie. Po jej zakończeniu zostaniesz przekierowany na stronę pobierania.
  • Krok 3: Po wykonaniu, pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Możesz przesłać do 20 zdjęć jednocześnie.

DCS 2 PS

Uploading...
Ilustracja: Konwersja DCS do PS