DNG do SVG

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję DNG do SVG, po prostu prześlij obraz DNG, który chcesz przekonwertować, do uploadera po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, gdy twoje wyjście SVG zostanie utworzone.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji zobaczysz przycisk pobierania. Kliknij na niego, aby pobrać swój obraz SVG.

Możesz przesłać do 20 zdjęć jednocześnie.

DNG 2 SVG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja DNG do SVG