AI เป็น JPG

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นแปลง AI เป็น JPG แค่ส่งวิดีโอ AI ที่คุณต้องการแปลงไปยังตัวอัปโหลดที่ด้านขวา ทันทีที่อัปโหลดเสร็จสิ้น การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 2: รอจนกว่าการแปลงเป็น JPG จะเสร็จสิ้น
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกวิดีโอ JPG ลงในเครื่อง

AI 2 JPG

Uploading...
ภาพประกอบ: แปลง AI เป็น JPG