MOD เป็น AMR

  • ขั้นตอนที่ 1: ส่งวิดีโอ MOD ที่คุณต้องการแปลงเป็น AMR ไปยังกล่องอัปโหลดที่ด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ หลังจากเสร็จสิ้น คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลด
  • สาย3: คลิกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกวิดีโอ AMR ของคุณในเครื่อง

MOD 2 AMR

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง MOD เป็น AMR