3GPP do MP4

  • Krok 1: Prześlij wideo 3GPP, które chcesz przekonwertować na MP4, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż konwersja z 3GPP do MP4 zostanie zakończona. Proces rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać plik MP4.

3GPP 2 MP4

Uploading...
Ilustracja: Konwersja 3GPP do MP4