3GPP thành MP4

  • Bước 1: Gửi video 3GPP mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng MP4 vào hộp tải lên ở góc bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ 3GPP sang MP4 hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống tệp MP4 của bạn.

3GPP 2 MP4

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi 3GPP sang MP4