AMR do WMV

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję AMR do WMV, po prostu prześlij plik audio AMR, który chcesz przekonwertować, do narzędzia do przesyłania po prawej stronie. Po zakończeniu przesyłania konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż plik wyjściowy WMV zostanie utworzony.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać wideo WMV.

Overlay Images: Możesz dodać jeden lub więcej obrazów nakładek dla swojego filmu WMV w kroku 2 po przesłaniu MP3.

AMR 2 WMV

Uploading..
Ilustracja: Konwersja AMR do WMV