AMR sang WMV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AMR sang WMV, đơn giản chỉ cần tải lên tệp âm thanh AMR bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra WMV của bạn được tạo.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải xuống video WMV của bạn.

Thêm hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video WMV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AMR 2 WMV

Uploading..
Hình vẽ: Chuyển đổi AMR sang WMV.