CDR do PS

  • Krok 1: Prześlij plik CDR, który chcesz przekonwertować na PS do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Konwersja plików z CDR do PS rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu zaledwie kilku sekund.
  • Krok 3: Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać plik PS lokalnie.

Można przesłać do 20 zdjęć jednocześnie.

CDR 2 PS

Uploading...
Ilustracja: Konwersja CDR do PS