CDR đến PS

  • Bước 1: Gửi tệp CDR bạn muốn chuyển đổi sang PS sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ CDR sang PS sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp PS của bạn cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

CDR 2 PS

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi CDR thành PS