DOCX do ODT

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję DOCX na ODT, po prostu prześlij plik DOCX, który chcesz przekonwertować, do uploadera po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja rozpoczyna się automatycznie. Po jej zakończeniu zostaniesz przekierowany na stronę pobierania.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji zobaczysz przycisk pobierania. Kliknij na niego, aby pobrać swój plik ODT.

DOCX 2 ODT

Uploading...
Ilustracja: Konwersja DOCX do ODT