DOCX sang ODT

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi DOCX thành ODT, chỉ cần gửi file DOCX mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tập tin ODT của bạn.

DOCX 2 ODT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DOCX thành ODT