EMF do PS

  • Krok 1: Aby zacząć od konwersji EMF na PS, po prostu przesłać obraz EMF, który chcesz przekonwertować na przesyłanie po prawej stronie. Gdy tylko przesłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj, aż konwersja na PS zostanie zakończona.
  • Krok 3: Po zakończeniu pojawi się przycisk pobierania. Kliknij, aby uzyskać wynik.

Możesz przesłać do 20 obrazów jednocześnie.

EMF 2 PS

Uploading...
Ilustracja: przekształcenie emf na PS