EMF thành PS

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi EMF sang PS, đơn giản hãy gửi hình ảnh EMF mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng PS hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

EMF 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi EMF thành PS