MD do TXT

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję MD do TXT, po prostu prześlij dokument MD, który chcesz przekonwertować, do narzędzia do przesyłania po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Zaczekaj chwilę, aż konwersja z MD do TXT zostanie zakończona. Proces rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 3: Kliknij przycisk pobierania, aby zapisać plik TXT lokalnie.

Korzystając z naszego konwertera, możesz przesłać do 20 plików MD i przekonwertować je na tekst jednocześnie.

MD 2 TXT

Uploading...
Ilustracja: Konwersja MD do TXT