Chuyển đổi văn bản từ MD sang TXT

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MD thành TXT, chỉ cần tải tài liệu MD bạn muốn chuyển đổi lên máy tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một lát cho quá trình chuyển đổi từ MD sang TXT hoàn tất. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để lưu tệp TXT của bạn vào máy tính cục bộ.

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi lên đến 20 tệp MD và chuyển đổi thành văn bản cùng lúc.

MD 2 TXT

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MD sang TXT.