MPG do FLV

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję MPG do FLV wystarczy przesłać film MPG, który chcesz przekonwertować do uploadera po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie jest zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja rozpoczyna się automatycznie. Po jej zakończeniu zostaniesz przekierowany na stronę pobierania.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji zobaczysz przycisk pobierania. Kliknij na niego, aby pobrać swoje wideo FLV.

MPG 2 FLV

Uploading...
Ilustracja: Konwersja MPG do FLV