MPG sang FLV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPG sang FLV, chỉ cần gửi video MPG mà bạn muốn chuyển đổi lên phần tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi được hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào đó để tải video FLV của bạn về.

MPG 2 FLV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPG sang FLV