MPV do WEBM

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję MPV do WEBM po prostu prześlij wideo MPV, które chcesz przekonwertować do uploadera po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja rozpoczyna się automatycznie. Po jej zakończeniu zostaniesz przekierowany na stronę pobierania.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji zobaczysz przycisk pobierania. Kliknij na niego, aby pobrać swoje wideo WEBM.

Możesz przesłać do 20 filmów jednocześnie.

MPV 2 WEBM

Uploading...
Ilustracja: Konwersja MPV do WEBM