MPV sang WEBM

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPV sang WEBM, chỉ cần tải lên video MPV bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải video WEBM của bạn về.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPV 2 WEBM

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MPV sang WEBM