ODT do SVG

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję ODT do SVG, po prostu prześlij plik ODT, który chcesz przekonwertować, do narzędzia przesyłania po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę na utworzenie pliku wyjściowego SVG.
  • Krok 3: Kliknij przycisk pobierania, aby zapisać obrazy SVG lokalnie.

Jednocześnie można przesłać do 20 dokumentów.

ODT 2 SVG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja ODT do SVG