ODT sang SVG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi ODT sang SVG, hãy tải lên tệp ODT mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra SVG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình SVG của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

ODT 2 SVG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ODT sang SVG.