ORF do PS

  • Krok 1: Wybierz obraz ORF, który chcesz przekonwertować. Możesz przekonwertować dowolny ORF na PS, przesyłając obrazy po prawej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż konwersja z ORF na PS zostanie zakończona. Proces rozpoczyna się automatycznie.
  • Krok 3: Po wykonaniu, pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Możesz przesłać do 20 zdjęć jednocześnie.

ORF 2 PS

Uploading...
Ilustracja: Konwersja ORF do PS