PPM do GIF

  • Krok 1: Prześlij plik PPM, który chcesz przekonwertować na GIF do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Konwersja plików z PPM do GIF rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu zaledwie kilku sekund.
  • Krok 3: Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać plik GIF lokalnie.

Można przesłać do 20 zdjęć jednocześnie.

PPM 2 GIF

Uploading...
Ilustracja: Konwersja PPM do GIF