PPM sang GIF.

  • Bước 1: Chọn hình ảnh PPM mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ PPM nào sang GIF bằng cách tải hình ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PPM sang GIF hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Bấm vào để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PPM 2 GIF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PPM thành GIF