TS do MPG

  • Krok 1: Prześlij wideo TS, które chcesz przekonwertować na MPG, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż konwersja z TS na MPG zostanie zakończona. Proces rozpoczyna się automatycznie.
  • Krok 3: Kliknij przycisk pobierania, aby zapisać swój film MPG lokalnie.

TS 2 MPG

Uploading...
Ilustracja: Przeliczanie TS na MPG