3G2 เป็น AVI

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกวิดีโอ 3G2 ที่คุณต้องการแปลง คุณสามารถแปลง 3G2 ใด ๆ เป็น AVI โดยอัปโหลดรูปภาพทางด้านขวา
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก 3G2 เป็น AVI จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเสร็จสิ้น ปุ่มดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น คลิกที่นั่นเพื่อรับผลลัพธ์

3G2 2 AVI

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง 3G2 เป็น AVI