3G2 thành AVI

  • Bước 1: Chọn video 3G2 mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ 3G2 nào sang AVI bằng cách tải lên hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ 3G2 sang AVI hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

3G2 2 AVI

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi 3G2 sang AVI