3G2 เป็น WMV

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นแปลง 3G2 เป็น WMV แค่ส่งวิดีโอ 3G2 ที่คุณต้องการแปลงไปยังตัวอัปโหลดทางด้านขวา ทันทีที่อัปโหลดเสร็จสิ้น การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ หลังจากเสร็จสิ้น คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกวิดีโอ WMV ของคุณในเครื่อง

3G2 2 WMV

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง 3G2 เป็น WMV