3G2 sang WMV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi 3G2 sang WMV, chỉ cần gửi video 3G2 bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng tới trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video WMV của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

3G2 2 WMV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi 3G2 sang WMV