AIFF เป็น ALAC

  • ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นการแปลงโดยอัปโหลดไฟล์ AIFF ของคุณไปยังตัวอัปโหลดที่ด้านขวา แค่ลากหรือวางไฟล์ของคุณ หรือคุณสามารถคลิกที่ไฟล์
  • ขั้นตอนที่ 2: รอซักครู่จนกว่าการแปลงจาก AIFF เป็น ALAC จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกเอกสาร PDF ของคุณในคอมพิวเตอร์

AIFF 2 ALAC

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง AIFF เป็น ALAC