AMR เป็น WMA

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกไฟล์เสียง AMR ที่คุณต้องการแปลง คุณสามารถแปลง AMR ใด ๆ เป็น WMA โดยอัปโหลดภาพทางด้านขวา
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้น คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเสร็จเรียบร้อย ปุ่มดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น คลิกที่มันเพื่อรับผลลัพธ์

AMR 2 WMA

Uploading...
รูปภาพ: การแปลง AMR เป็น WMA