AMR sang WMA

  • Bước 1: Chọn tệp âm thanh AMR bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ AMR nào thành WMA bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AMR 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AMR sang WMA