FLAC เป็น MKV

  • ขั้นตอนที่ 1: ส่งไฟล์เสียง FLAC ที่คุณต้องการแปลงเป็น MKV ไปยังกล่องอัปโหลดทางด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หลังจากที่เสร็จสิ้นแล้ว คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกวิดีโอ MKV ของคุณในเครื่อง

ทับซ้อนภาพ: คุณสามารถเพิ่มภาพทับซ้อนหนึ่งรูปหรือมากกว่านั้นสำหรับวิดีโอ MKV ของคุณในขั้นตอนที่ 2 หลังจากอัปโหลด MP3

FLAC 2 MKV

Uploading..
ภาพประกอบ: การแปลง FLAC เป็น MKV