FLAC thành MKV

  • Bước 1: Đưa tệp âm thanh FLAC mà bạn muốn chuyển đổi sang tệp MKV vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video MKV của bạn vào máy.

Chồng ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên video MKV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

FLAC 2 MKV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi FLAC sang MKV