M4A เป็น OGV

  • ขั้นตอนที่ 1: เริ่มการแปลงโดยอัปโหลดไฟล์เสียง M4A ของคุณไปยังตัวอัปโหลดทางด้านขวา คุณสามารถลากหรือวางไฟล์ของคุณ หรือคุณสามารถคลิกที่มัน
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก M4A เป็น OGV จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกวิดีโอ OGV ของคุณในเครื่อง

ทับซ้อนรูปภาพ: คุณสามารถเพิ่มรูปภาพทับซ้อนหนึ่งรูปหรือมากกว่านั้นสำหรับวิดีโอ OGV ของคุณในขั้นตอนที่ 2 หลังจากอัปโหลด MP3

M4A 2 OGV

Uploading..
ภาพประกอบ: การแปลง M4A เป็น OGV