MP3 เป็น OGV

  • ขั้นตอนที่ 1: ส่งไฟล์เสียง MP3 ที่คุณต้องการแปลงเป็น OGV ไปยังกล่องอัปโหลดที่ด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่ในขณะที่ผลลัพธ์ OGV ของคุณถูกสร้าง
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกวิดีโอ OGV ของคุณในเครื่อง

ภาพทับซ้อน: คุณสามารถเพิ่มภาพทับซ้อนหนึ่งรูปหรือมากกว่าสำหรับวิดีโอ OGV ของคุณในขั้นตอนที่ 2 หลังจากอัปโหลด MP3

MP3 2 OGV

Uploading..
ภาพตัวอย่าง: การแปลง MP3 เป็น OGV