MP3 sang OGV

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh MP3 mà bạn muốn chuyển đổi sang OGV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra OGV được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video OGV của bạn vào máy.

Chèn hình ảnh đè lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh đè lên video OGV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MP3 2 OGV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MP3 sang OGV.