ODS เป็น EXCEL

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกสเปรดชีต ODS ที่คุณต้องการแปลง คุณสามารถแปลง ODS ใด ๆ เป็น EXCEL โดยอัปโหลดรูปภาพทางด้านขวา
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก ODS เป็น EXCEL จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดและรับสเปรดชีทที่แปลงแล้วฟรี!

คุณสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 20 สเปรดชีตพร้อมกัน

ODS 2 EXCEL

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง ODS เป็น EXCEL