ODS sang EXCEL

  • Bước 1: Chọn bảng tính ODS mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ ODS nào thành EXCEL bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ ODS sang EXCEL hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy bảng tính đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 20 bảng tính.

ODS 2 EXCEL

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ODS sang EXCEL