ODS เป็น JPEG

  • ขั้นตอนที่ 1: ส่งไฟล์ ODS ที่คุณต้องการแปลงเป็น JPEG ไปยังกล่องอัปโหลดทางด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หลังจากเสร็จสิ้น คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดผลลัพธ์ฟรี

คุณสามารถอัปโหลดสเปรดชีตได้สูงสุด 20 ไฟล์พร้อมกัน

ODS 2 JPEG

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง ODS เป็น JPEG