ODS sang JPEG

  • Bước 1: Gửi tệp ODS mà bạn muốn chuyển đổi thành JPEG vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 20 bảng tính.

ODS 2 JPEG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ODS sang JPEG