PICT เป็น JPEG

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นแปลง PICT เป็น JPEG แค่ส่งรูปภาพ PICT ที่คุณต้องการแปลงไปยังตัวอัปโหลดที่ด้านขวา ทันทีที่อัปโหลดเสร็จสิ้น การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก PICT เป็น JPEG จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเสร็จเรียบร้อย ปุ่มดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น คลิกที่นั้นเพื่อรับผลลัพธ์

PICT 2 JPEG

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง PICT เป็น JPEG