PICT thành JPEG.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PICT sang JPEG, chỉ cần gửi hình ảnh PICT bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PICT sang JPEG hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để lấy kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PICT 2 JPEG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PICT sang JPEG