PNG เป็น PPT

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปภาพ PNG หนึ่งรูปหรือมากกว่าที่คุณต้องการแปลงเป็นงานนำเสนอ PowerPoint คุณสามารถเลือกไฟล์หลายๆ ไฟล์ได้โดยกดปุ่ม "Shift" หรือ "Ctrl" ที่คีย์บอร์ดของคุณ
  • ขั้นตอนที่ 2: พยายามถอด - การแปลงจาก PNG เป็น PPT จะเริ่มโดยอัตโนมัติหลังจากส่งไฟล์
  • ขั้นตอนที่ 3: หน้าดาวน์โหลดจะปรากฏเมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่คุณส่งไฟล์ PNG มากกว่า 1 ไฟล์ แต่ละไฟล์ PNG จะตรงกับสไลด์แยกหนึ่งสไลด์ในงานนำเสนอ PPT ของคุณ (จัดเรียงตามชื่อไฟล์ต้นฉบับเรียงตามลำดับอักษร)

PNG 2 PPT

Uploading...
ภาพประกอบ: แปลง PNG เป็น PPT