PNG đến PPT

  • Bước 1: Chọn một hoặc nhiều hình ảnh PNG mà bạn muốn chuyển đổi thành bài thuyết trình PowerPoint. Bạn có thể chọn nhiều tệp bằng cách nhấn phím "Shift" hoặc "Ctrl" trên bàn phím của bạn.
  • Bước 2: Nghiêng lưng - quá trình chuyển đổi từ PNG sang PPT sẽ bắt đầu tự động sau khi bạn gửi các tệp.
  • Bước 3: Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Trong trường hợp bạn đã gửi nhiều hơn một tệp PNG, mỗi tệp PNG sẽ tương ứng với một slide riêng trong bài thuyết trình PPT của bạn (được sắp xếp theo thứ tự chữ cái của tên tệp gốc của chúng).

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PNG 2 PPT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PNG thành PPT.