PSD เป็น JPEG

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นแปลง PSD เป็น JPEG แค่ส่งไฟล์ PSD ที่คุณต้องการแปลงไปยังตัวอัพโหลดที่ด้านขวา ทันทีที่การอัปโหลดเสร็จสิ้น การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก PSD เป็น JPEG จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นปุ่มดาวน์โหลด คลิกที่มันเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ JPEG ของคุณ

PSD 2 JPEG

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง PSD เป็น JPEG