PSD thành JPEG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PSD sang JPEG, chỉ cần gửi tệp PSD mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một khoảng thời gian cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PSD sang JPEG hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống tệp JPEG của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PSD 2 JPEG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PSD sang JPEG