CSV към MD

  • Стъпка 1: Започнете конвертирането, като плъзнете и пуснете CSV документа си в качващото устройство вдясно. Алтернативно, щракнете върху модула за качване, за да изберете документа си.
  • Стъпка 2: Преобразуването започва автоматично. След като приключи, ще бъдете пренасочени към страница за изтегляне.
  • Стъпка 3: Щракнете върху бутона за изтегляне, за да запазите локално документа MD.

С помощта на нашия конвертор можете да изпратите до 20 документа и да ги конвертирате в markdown едновременно.

CSV 2 MD

Uploading...
Илюстрация: Конвертиране на CSV в MD