Превръщане на XLS в JSON

  • Стъпка 1: Изпратете XLS файла, който искате да конвертирате в JSON, в полето за качване вляво.
  • Стъпка 2: Преобразуването започва автоматично. След като приключи, ще бъдете пренасочени към страница за изтегляне.
  • Стъпка 3: След като преобразуването е завършено, ще видите бутона за изтегляне. Щракнете върху него, за да изтеглите JSON файла.

XLS 2 JSON

Uploading...
Илюстрация: Преобразуване на XLS в JSON